จักรปักคอมพิวเตอร์ brother VR

VR จักรปักหัวเดียวเข็มเดียว  ที่ให้ความอเนกประสงค์สูงสุด

 • พื้นที่ปักขนาดใหญ่ 200 x 200 มม.

 • ความเร็วสูงสุด 1,000 ฝีเข็มต่อนาที

 • ระบบสนเข็มอัตโนมัติ

 • ส่งลายปักผ่าน usb port หรือ handy drive

 • ฐานปักแบบ ฟรีอาร์ม ปักกระเป๋า ปักหมวก ได้สะดวก

   

   

   
  สนใจติดต่อ

   

  • หจก.พรีซิชั่นแอคเซสเซอรี่ 35/37 ซอยสุขทรัพย์ แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

   

   

   

   

   

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 190,106